Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem k. Jabłonowa Pom.

Zamknij

20.05.2015

Odpust parafialny w Wardęgowie
W poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w Kościele w Polsce przypada święto Maryi Matki Kościoła. Zostało ono ustanowione na prośbę biskupów polskich podczas Soboru Watykańskiego II.

Dla naszej wspólnoty będzie to dzień odpustu w Sanktuarium w Wardęgowie, na który serdecznie zapraszamy. Plan odpustu oraz związane z nim uroczystosci mogą Państwo sprawdzić na plakacie zamieszczonym obok.

Zamknij

20.05.2015

Zjazd motocyklowy w Wardęgowie
W niedzielę 24 maja jak co roku przy Sanktuarium w Wardęgowie odbędzie się Zlot motocyklowy na rozpoczęcie sezonu. Serdeczenie zapraszamy użytkowników i miłośników dwóch kółek na wspólne spotkanie.

10.06.2014

Podsumowanie odpustu w Wardęgowie

W dniach 9-10 czerwca przeżywaliśmy Wielki Odpust w Wardęgowie. Do Sanktuarium oprócz pielgrzymów indywidualnych od samego rana przybywały pielgrzymki z Brodnicy, Tereszewa, Cichego i Łąkorza, Sumowa, Lipinek, Biskupca, Piotrowic, Jabłonowa Zamek wraz z całym nowicjatem Sióstr Pasterek, oraz po raz pierwszy pielgrzymka z Łasina. Wszyscy uczestniczyli w Sumie Odpustowej pod przewodnictwem ks. prof. dra hab. Mirosława Mroza, pracownika naukowego UMK w Toruniu i WSD w Toruniu. Wieczorem o godz. 20:00 Sanktuarium wypełnili chorzy, którzy uczestniczyli we Mszy św. w ich intencji pod przewodnictwem ks. Egzorcysty Józefa Kiełpińskiego. Chorym udzielono sakramentu namaszczenia chorych i obrzędu nałożenia rąk. O północy kaplice Sanktuarium wypełnili tradycyjnie pielgrzymi z Brodnicy, którzy od wieków przychodzą tu w myśl przyrzeczenia jakie złożyli Matce Bożej, gdy ta uchroniła miasto przed zarazą. Pamiątką tamtych wydarzeń i ślubowania jest siedem obrazów wiszących na ścianach przedstawiających 7 boleści Maryi z podpisem Brodnica zawsze wierna. Mszę sprawowali kapłani z Brodnicy pod przewodnictwem ks. Tomasza Fryc, który wygłosił homilię.

Drugiego dnia odpustu Mszy o godzinie 11:00 przewodniczył ks. Dziekan Zdzisław Szymański, a kazanie wygłosił ks. Kustosz. Na Mszy o godz. 17:00 w sposób szczególny modliliśmy się w intencji młodych małżeństw i ich dzieci. Tak zakończył się nasz odpust.

Zachęcamy do oglądania zdjęć w galerii i filmiku zamieszczonego poniżej.

08.06.2014

Zjazd motocyklowy w Wardęgowie

W niedzielę 8 czerwca w przeddzień Odpustu w Sanktuarium Matki Bożej w Wardęgowie odbył się zlot motocyklistów na rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Zjechało się ponad 70 maszyn. Wszyscy zebrali się na parkingu pod kościołem parafialnym w Ostrowitem, a potem piękną kolumną na czele z ks. Proboszczem przejechali do Sanktuarium w Wardęgowie. Tam została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Proboszcza z sąsiedniej parafii w Lipinkach, ks. Macieja Górkę (również miłośnika jazdy na dwóch kółkach). Po Mszy św. wszyscy spotkali się przy grillu i kawie dzieląc się swoimi wrażeniami, wspomnieniami i opiniami. Odjeżdżając zapewniali, że za rok wrócą... Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii z tego spotkania.

Zamknij

06.06.2014

Odpust parafialny w Wardęgowie
W poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w Kościele w Polsce przypada święto Maryi Matki Kościoła. Zostało ono ustanowione na prośbę biskupów polskich podczas Soboru Watykańskiego II.

Dla naszej wspólnoty będzie to dzień odpustu w Sanktuarium w Wardęgowie, na który serdecznie zapraszamy. Ponadto zapraszamy do odsłuchania audycji radiowej o parafii. Kliknij tutaj.

13.04.2014

Niedziela Palmowa

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. (Flp 2, 6-11)

Nie zadawalajmy się nigdy tym, że już dużo zrobiliśmy, aby cnotę zdobyć, ale do przodu! Zawsze do przodu!... Twoim wzorem niech będzie Jezus Chrystus, który ukochał nas aż do przelania własnej krwi, a któremu wydawało się, że w swej bezmiernej miłości uczynił mało dla nas, „ogołacając Siebie” aż do przyjęcia postaci sługi. (LJM 3)

06.04.2014

Piąta Niedziela Wielkiego Postu

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swe życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. (J 12, 24-35)

Staraj się zawsze, by w tobie obumierał stary człowiek, gdyż on nieustannie próbuje odżywać. Jeśli chcesz lepiej spełnić Boże zamierzenia, coraz bardziej troszcz się o postawę pokory, większej ufności wobec Boga, o większe oddanie się Jemu, mniej kochaj wygodnictwo życiowe i przesadny szacunek dla swojej osoby. Okazuj wielkoduszność w służbie Bożej i to w coraz wyższym stopniu, a współczucie wobec braci wygnania. We wszystkim niech Ci towarzyszy Jezus i Maryja. (Ep. III, s. 790)

30.03.2014

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. (J 3, 16-17)

Miłość Pana Jezusa do nas jest niezmierna, jak i niezmierna jest Jego moc. Jeśli za miłość płaci się miłością – kochajmy Go także my, tą samą miłością. Nasza miłość do Niego niech będzie taka, abyśmy mogli z całą otwartością i chrześcijańską szczerością powiedzieć: nie znam niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa! (LJM 3)

23.03.2014

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. (1 Kor 1, 22-25)

Powołanie chrześcijanina wymaga nie przywiązywania serca do rzeczy tego marnego świata. Cała troska, cały wysiłek dobrego chrześcijanina, jest staraniem się o dobra wieczne; powinniśmy wyrobić sobie taką ocenę dóbr tutaj na ziemi, by szanować i cenić tylko te, które zbliżają nas do tych wiecznych, a uważać za marne te wszystkie, które oddalają od osiągnięcia tego celu. (LCR 33)

16.03.2014

Druga Niedziela Wielkiego Postu

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? (Rz 8, 31b-34)

Wpatrujmy się z uczuciem wzruszającej wdzięczności w tą wspaniałą tajemnicę, która mocno pociąga Serce Pana Jezusa ku Jego stworzeniu. Wpatrujmy się w ogromną łaskawość, z jaką raczył przyjąć nasze ludzkie ciało, aby wśród nas doświadczyć biedy życia na ziemi. Zbierajmy wszystkie siły umysłu, aby godnie rozważać wytrwały zapał i trudy Jezusowej pracy apostolskiej, aby przypomnieć sobie okropność Jego męki i Jego męczeństwa, by godnie adorować Jego krew po królewsku przelewaną aż do ostatniej kropli dla odkupienia rodzaju ludzkiego. A później z pokorną wiarą, z tą samą żarliwą miłością, z którą On obejmuje nasze dusze i im towarzyszy, pochylmy do Jego stóp nasze zbrukane czoło. (GF, s. 170)

09.03.2014

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. (Mk 1, 12-15)

Nie chciejmy zaprzeczać, że cierpienie jest koniecznie potrzebne naszej duszy, a krzyż powinien być naszym codziennym chlebem. Jak ciało potrzebuje pokarmu, tak dusza potrzebuje krzyża – dzień po dniu – aby oczyszczać się i odrywać od stworzeń. Chciejmy zrozumieć, że Bóg nie chce i nie może nas zbawić ani uświęcić bez krzyża; im bardziej pociąga do siebie jakąś duszę, tym bardziej ją oczyszcza przez krzyż. (FSP, s. 123)

05.03.2014

Środa Popielcowa

Tak mówi Pan: nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. (Jl 2, 12-13)

Chrześcijanin zapominający o własnym powołaniu, chrześcijanin tylko z imienia, chrześcijanin – w sumie – światowy, zupełnie odmiennie ocenia wszystko: wszystko odwrotnie niż chrześcijanin godny tego imienia, który żyje według ducha Jezusa Chrystusa. Światowiec ocenia je według pożytku, jaki przynoszą jego marności jego namiętnościom; ten drugi natomiast – po kątem ich relacji do wiecznych dóbr. (LCR 33)

24.12.2013

Drodzy Parafianie!

Jezus Chrystus tak jak przed wiekami i dziś przychodzi na świat by objawić Nam swoją miłość.

Niech tegoroczne święta Bożego Narodzenia jaśnieją blaskiem chwały Chrystusa w naszych domach, świętowanie przy wspólnym stole przyniesie wytchnienie i wniesie radość do naszych rodzin, a Nowy Rok 2014 będzie dla nas czasem umiłowania Chrystusa i otwarcia się na potrzeby drugiego człowieka.

Życzę nam wszystkim, aby hasło nowego roku duszpasterskiego - "Wierzę w Syna Bożego" było wyznacznikiem naszego postępowania i prawdziwym świadectwem naszej wiary w Jezusa Chrystusa na co dzień.


Ks. Proboszcz
Michał Napierała

Najwcześniejsza wzmianka o Ostrowitem pochodzi z 1414 r. Parafia sięga swoimi korzeniami początku XIV w., kiedy założyli ją Krzyżacy. Powstała jako obszar wydzielony z parafii w Płowężu. Gotycki kościół pochodzi z pierwszej połowy XIV w. Największe zniszczenia miały miejsce w latach 1410 - 1413. W XVII w. dobudowano barokową zakrystię. Do parafii należy kaplica Niepokalanego Serca NMP w Wardęgowie - miejsce kultu Matki Boskiej Wardęgowskiej. Wiąże się z nim tradycja, wg której w 1719 r. małemu chłopcu miała się tutaj objawić Matka Boska. Wkrótce zaczęły przybywać do Wardęgowa pielgrzymki. W 1939 r. kaplicę spalili Niemcy, a łaskami słynąca figura została przeniesiona do kościoła w Ostrowitem. Wiek oraz pochodzenie figury są trudne do ustalenia. W 1946 r. wybudowano nową kaplicę w miejscu objawień.

Darmowy licznik odwiedzin